Bus travel and train travel in Cologne
International translations

On this page we have translated a summary of the most important information about travel by bus and train in Cologne into different languages.

Please choose your language below or get detailed information in English  or German.

 • KVB auf Türkisch   Türkçe - Köln’deki otobüs ve trenler

 • Köln’e Hoşgeldiniz. Sizin için Köln’de otobüs ve trenler ile seyahat etme konusunda en önemli bilgileri derledik. Otomatik sefer planı bilgilendirmesi - Başlangıç ve hedef girerek otobüs ve tren ile en hızlı bağlantıya ulaşınız: Sefer planı bilgilendirmesi için

   

  Köln’deki tren hatları - Turistler için hat ağı planı

   

  Bilet fiyatları: VRS Fiyat Tablosu

  Biletler

  EinzelTicket (Tek bilet Yetişkin): Seçilen fiyat kademesinde tek sefer için geçerlidir. Dönüş seferi veya tur için geçerli bir bilet değildir.


  4erTicket (4lü bilet Yetişkin): Dört tek sefer - seçilen fiyat kademesinde bir veya birden fazla kişi için. Bir mühür alanı kişi ve sefer başına geçerlidir. MobilPass veya KölnPass/BonnKartı ile 4’lü bilet hesaplı temin edilebilir.


  24StundenTicket - 1 Person (24 saatlik bilet 1 kişi): Günlük bilet seçilen fiyat kademesinde bir kişi için geçerlidir. Damgalandıktan sonra 24 saat içerisinde istenilen sayıda sefer için kullanılabilir. Bilet başka kişilere devredilebilir (Çevrimiçi veya Cep telefonu biletleri (Online- ve HandyTickets) için geçerli değildir.


  24StundenTicket - 5 Personen (24 saatlik bilet 5 kişi): Günlük bilet - 5 kişi seçilen fiyat kademesinde azami 5 kişi için seferlerde geçerlidir. Damgalandıktan sonra 24 saat içerisinde istenilen sayıda sefer için kullanılabilir. Bilet başka kişilere devredilebilir (Çevrimiçi veya Cep telefonu biletleri (Online- ve HandyTickets) için geçerli değildir.


  10TageFlexTicket (10 Gün Flex Ticket): Aynı fiyat kademesindeki bir kişi için 10 adet münferit 24 saat geçerli biletten oluşmaktadır. Bilet devredilemez ve sadece mobil-bilet olarak KVB uygulamasında, VRS uygulamasında ve diğer ulaşım kurumlarının uygulamalarında mevcuttur. 10 sefer hakkı 30 gün içerisinde çağrılmalı/kullanılmalıdır. Satın alma tarihi 30 günlük sürenin ilk başlangıç süresidir. Kullanılmayan sefer haklarının iadesi yapılmamaktadır.


  WochenTicket (Haftalık bilet): Bir kişi için haftalık bilet olarak geçerlidir. Geçerlilik izleyen günde saat 3’te son bulur (8. gün). Haftalık bilet seçilen fiyat kademesinde istenildiği kadar sefer için geçerlidir. Lütfen satın alırken, esnek biniş mi (istenilen hafta gününde) yoksa başlangıcın bir takvim haftası başlangıcına (Pazartesi) göre mi belirlendiğine dikkat ediniz. Bilet başka kişilere devredilebilir (Çevrimiçi veya Cep telefonu biletleri (Online- ve HandyTickets) için geçerli değildir.


  MonatsTicket (Aylık bilet): Bir kişi için bir ay boyunca geçerlidir. Geçerlilik izleyen günde saat 3’te son bulur. Aylık bilet seçilen fiyat kademesinde istenildiği kadar sefer için geçerlidir. Bilet başka kişilere devredilebilir (Çevrimiçi veya Cep telefonu biletleri (Online- ve HandyTickets) için geçerli değildir. Lütfen satın alırken, esnek biniş mi (istenilen takvim gününde – FlexiTicket) yoksa başlangıcın bir ayın ilk gününe göre mi belirlendiğine dikkat ediniz.

  MobilpassTickets (KölnPass & MobilPass bilet)

  Rhein-Sieg (VRS) trafik bağlantıları kapsamında birçok insan yetkili JobCenter veya Sosyal Hizmetler Dairesi'nden ya da Rheinland Yüksek  Birliği' nden MobilPass temin edebilirler – ve bu sayede de hesaplı dörtlü ve aylık bilet satın alabilirler.

  İzlenecek yol:

  1. MobilPass başvurusu yapılır:

  • Sosyal Hizmetler Dairesi'nde
  • BÜMA, geçici oturma müsaadesi veya oturma izni ile
  • MobilPass veya Köln-Pass/Bonn-Kartı temin edebilir

   

  2. Bilet satın alabilir

  • Büyük tren istasyonlarındaki müşteri merkezlerinde
  • Duraklarda bilet otomatlarında
  • Biletler:

   4erTicket MobilPass (4lü bilet MobilPass):
   -Tek seferler için
   -Kişi (MobilPass ile) ve sefer başına bir alan kaşelenir

   MonatsTicket MobilPass (Aylık bilet MobilPass ) 
   -Sınırsız sayıda sefer için
   -Bir takvim ayı ve 1 kişi için
   -Belirli şehirler/ilçeler için – Satın alınırken seçilir
   -MobilPass sahibi başka kişilere devredilebilir
   - Her gün saat 19’dan itibaren, hafta sonu tüm gün: ücretsiz 1 yetişkin (MobilPass ile), 14 yaşına kadar 3 çocuk ve bir bisiklet birlikte taşınabilir MonatsTicket.

   MonatsTicket MobilPass im Abo (Aylık bilet MobilPass abonelikte) 
   -bkz. Aylık bilet MobilPass
   -12 aylık süreye sahip azaltılmış aylık bilet
   - Hafta içi saat 19’dan itibaren ve hafta sonlarında ve tatil günlerinde ertesi gün saat 3’e kadar bir tam gün geçerlidir: Bilet sahibi yetişkin bir kişiyi (14 yaş üstü) ve bir bisikleti ücretsiz olarak yolculuğa dahil edebilir. Hafta içi saat 15’ten itibaren ve hafta sonlarında ve tatil günlerinde ertesi gün saat 3’e kadar bir tam gün geçerlidir. Bilet sahibi 3 çocuğu (6-14 yaş arası) ücretsiz olarak yolculuğa dahil edebilir.

   

  3. Yola koyul

  Lütfen tüm seferlerde yanınızda bulundurunuz:

  • Bilet
  • MobilPass/Köln-Pass/ Bonn-Kartı
  • Kimlik/pasaport/İltica belgeleri

 • Italiano – Bus e treni a Colonia   Italiano – Bus e treni a Colonia

 • Benvenuti a Colonia. Abbiamo raccolto qui per voi le informazioni più importanti relative alla circolazione con bus e treni a Colonia.

  Informazioni automatiche sugli orari: inserite il punto di partenza e di arrivo e ottenete il collegamento più rapido con bus e treni: Informazioni automatiche sugli orari

  Prezzi dei biglietti

  Biglietti

  EinzelTicket (Biglietto semplice adulti): valido per una singola corsa al livello di prezzo selezionato. Il biglietto non è valido per un viaggio di ritorno o per un giro turistico.

  4erTicket (Biglietto da 4): quattro corse singole per una o più persone al livello di prezzo selezionato. Per ogni persona e per ogni corsa vale un campo timbrato. Con il biglietto MobilPass o KölnPass/BonnAusweis il biglietto da 4 è disponibile a prezzo ridotto.

  24StundenTicket- 1 Person (Biglietto 24 ore/Biglietto giornata): il biglietto giornata è valido per una persona al livello di prezzo selezionato. Valido per la durata di 24 ore dalla timbratura e per un numero illimitato di viaggi. Il biglietto è trasferibile ad altre persone (non vale per biglietti acquistati online o sul cellulare)

  24StundenTicket- 5 Personen (Biglietto 24 ore/Biglietto giornata 5 persone): il biglietto giornata da 5 persone è valido per corse con fino a 5 persone al livello di prezzo selezionato. Valido per la durata di 24 ore dalla timbratura e per un numero illimitato di viaggi. Il biglietto è trasferibile ad altre persone (non vale per biglietti acquistati online o sul cellulare)

  10TageFlexTicket (Biglietto Flex 10 giorni): Comprende 10 biglietti da 24 ore ciascuno per una persona della stessa fascia di prezzo. Il biglietto non è cedibile ed è disponibile solo come biglietto Handy nell’app KVB, VRS e nelle app di altre aziende di trasporti. I 10 titoli di viaggio devono essere ritirati/utilizzati entro 30 giorni. La data d’acquisto è la prima data di validità dei 30 giorni. Non si effettuano rimborsi per corse inutilizzate.

  WochenTicket (Abbonamento settimanale): valido per una persona per sette giorni consecutivi. La validità termina alle ore 3 del giorno successivo (giorno 8). L’abbonamento settimanale vale per tutte le corse che si vuole al livello di prezzo selezionato. Fate attenzione al momento dell’acquisto a verificare se l’inizio della validità è flessibile (in un qualsiasi giorno della settimana) oppure se esso è fissato all’inizio della settimana del calendario (lunedì). Il biglietto è trasferibile ad altre persone (non vale per biglietti acquistati online o sul cellulare)

  MonatsTicket (Abbonamento mensile biglietto): valido per una persona per un mese. La validità termina alle ore 3 del giorno successivo. L’abbonamento mensile vale per tutte le corse che si vuole al livello di prezzo selezionato. 1. Il biglietto è trasferibile ad altre persone (non vale per biglietti acquistati online o sul cellulare). Fate attenzione al momento dell’acquisto a verificare se l’inizio della validità è flessibile (in un qualsiasi giorno del calendario – biglietto flessibile) oppure se esso è fissato al primo giorno del mese.

  MobilpassTickets (Biglietto MobilPass)

  Presso il centro impiego competente, l’Ufficio servizi sociali o l’associazione Landschaftsverband Rheinland, molte persone nel Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) possono ottenere un biglietto MobilPass acquistando così biglietti da 4 e abbonamenti mensili a prezzo ridotto.

  Funziona così:

  1. Richiedere il MobilPass: 

  • presso l’Ufficio servizi sociali
  • con il BÜMA (certificato di registrazione come richiedente asilo), il permesso o il titolo di soggiorno
  • ottenere il biglietto MobilPass oppure Köln-Pass/Bonn-Ausweis

   

  2. Acquistare i biglietti:

  • nei Centri clienti delle grandi stazioni
  • ai distributori automatici di biglietti delle fermate
  • Biglietti:

   4erTicket MobilPass (Biglietto da 4 MobilPass):
   • per corse singole
   • mettere il timbro su un campo a persona (con il MobilPass) e a corsa

   MonatsTicket MobilPass (mensile biglietto MobilPass)
   • per un numero illimitato di corse
   • per un mese del calendario e 1 persona
   • per determinate(i) città/comuni: selezione al momento dell’acquisto
   • possibilità di trasferimento ad altre persone con il MobilPass
   • ogni giorno a partire dalle ore 19, nel fine settimana per tutto il giorno: possibilità di portare con sé gratuitamente 1 adulto (con il MobilPass), 3 bambini fino a 14 anni e una bicicletta.

   MonatsTicket MobilPass im Abo (Abbonamento mensile biglietto MobilPass)
   • vedi abbonamento mensile biglietto MobilPass
   • abbonamento mensile a prezzo ridotto con una durata di oltre 12 mesi
   • Nei giorni della settimana a partire dalle ore 19 così come nei fine settimana e nei giorni festivi tutto il giorno fino alle ore 3 del giorno successivo vale quanto segue: il titolare del biglietto può far viaggiare con sé una persona adulta (di età superiore a 14 anni) e una bicicletta senza costi aggiuntivi. Nei giorni della settimana a partire dalle ore 15 così come nei fine settimana e nei giorni festivi tutto il giorno fino alle ore 3 del giorno successivo vale quanto segue: il titolare del biglietto può far viaggiare con sé 3 bambini (di età compresa tra 6 e 14 anni) senza costi aggiuntivi.

   

  3. Partire
  Portare con sé ad ogni corsa:

  • biglietto
  • biglietto MobilPass/Köln-Pass/ Bonn-Ausweis
  • documento d’identità/passaporto/documenti di asilo

 • Français – Bus et métros à Cologne   Français – Bus et métros de Cologne

 • Bienvenue à Cologne. Vous trouverez ici les informations principales concernant les déplacements en bus et en métros dans Cologne.

  Itinéraire automatique – Indiquez un point de départ et d’arrivée, et obtenez la connexion la plus rapide en bus et métros : itinéraire automatique

  Prix des tickets

  Tickets

  EinzelTicket (Ticket individuel Adulte) : valable pour un trajet simple dans la tranche de prix sélectionnée. Non valable pour un trajet retour ou un circuit.

  4erTicket (Ticket 4 voyages) : comprend quatre trajets simples, valable pour une ou plusieurs personnes dans la tranche de prix sélectionnée. Un compostage par personne et par trajet. 4erTicket disponible à prix réduit avec un MobilPass ou Köln-Pass / Bonn-Ausweis.

  24StundenTicket - 1 Person (Ticket 24 heures 1 personne/Ticket journalier): valable pour 1 personne dans la tranche de prix sélectionnée. Il peut être utilisé pendant 24 heures après son oblitération pour un nombre illimité de trajets. Le ticket est cessible (ce n’est pas valable pour les e-tickets et les tickets sur téléphone mobile).

  24StundenTicket - 5 Person (Ticket 24 heures 5 personne/Ticket journalier): valable pour jusqu’à 5 personnes dans la tranche de prix sélectionnée. Il peut être utilisé pendant 24 heures après son oblitération pour un nombre illimité de trajets. Le ticket est cessible (ce n’est pas valable pour les e-tickets et les tickets sur téléphone mobile).

  10TageFlexTicket (Ticket Flex 10 jours): Il est constitué de 10 tickets individuels de 24 heures dans la même catégorie de prix pour une personne. Le ticket n’est pas transférable et est uniquement disponible en tant que ticket sur téléphone sur les applications KVB, VRS et sur les applications des autres entreprises de transport. Les 10 tickets de voyage doivent être retirés/utilisés dans les 30 jours. La date d’achat est le premier des 30 jours de validité. Un remboursement pour trajet non effectué n’est pas possible.

  WochenTicket (Ticket semaines) : valable pour une personne pendant sept jours consécutifs, jusqu’à 03 h le jour suivant (jour 8), pour des trajets illimités dans la tranche de prix sélectionnée. Lors de l’achat, vérifier si le compostage est flexible (jour de la semaine au choix) ou si le ticket doit être composté au début de la semaine calendaire (lundi). Le ticket est cessible (ce n’est pas valable pour les e-tickets et les tickets sur téléphone mobile).

  MonatsTicket (Ticket semaines et mensuel) : valable pour une personne pendant un mois, jusqu’à 03 h le jour suivant, pour des trajets illimités dans la tranche de prix sélectionnée. Lors de l’achat, vérifier si le compostage est flexible (jour calendaire au choix – FlexiTicket) ou si le ticket doit être composté le premier jour du mois. Le ticket est cessible (ce n’est pas valable pour les e-tickets et les tickets sur téléphone mobile).

  MobilpassTickets (Mobilpass Billet)

  De nombreuses personnes résidant dans la zone desservie par la Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) peuvent obtenir un MobilPass auprès du JobCenter ou du Sozialamt correspondant ou bien du Landschaftsverband Rheinland et ainsi acheter des 4er-Tickets ou MonatsTickets à prix réduit.

   

  Comment procéder ?

  1. Demander un MobilPass :

  • auprès du Sozialamt,
  • en présentant Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA – attestation de demande d’asile), Aufenthaltsgestattung (autorisation provisoire de séjour) ou Aufenthaltstitel (titre de séjour) et
  • obtenir un MobilPass ou un Köln-Pass / Bonn-Ausweis.

   

  2. Acheter des tickets : 

  • dans les points de vente dans les grandes gares,
  • aux guichets automatiques disponibles aux arrêts.
  • tickets : 

   4erTicket MobilPass (Ticket 4 voyages MobilPass) :
   • pour des trajets simples, 
   • un compostage par personne (dotée d’un MobilPass) et par trajet. 

   MonatsTicket MobilPass (Ticket semaines MobilPass) :
   • pour des trajets illimités, 
   • pour un mois calendaire et 1 personne, 
   • pour des villes / communes définies, sélection à l’achat, 
   • transfert possible à d’autres personnes dotées d’un MobilPass, 
   • tous les jours à partir de 19 h, toute la journée le week-end : déplacement gratuit accompagné d’un adulte (doté d’un MobilPass), de trois enfants âgés de jusqu’à 14 ans et avec un vélo. 

   MonatsTicket MobilPass im Abo (Ticket semaines MobilPass dans l´abonnement) :
   • voir MonatsTicket MobilPass, 
   • MonatsTicket à prix réduit pour un abonnement de plus de 12 mois.
   • Il est valable les jours de la semaine à partir de 19h00 ainsi que les weekends et jours fériés toute la journée jusqu’au lendemain 3h00 : le porteur du ticket peut emmener gratuitement un adulte (de plus de 14 ans) et un vélo. Il est valable les jours de la semaine à partir de 15h00 ainsi que les weekends et jours fériés toute la journée jusqu’au lendemain 3h00 : le porteur du ticket peut emmener gratuitement 3 enfants (de 6 à 14 ans).

   

  3. Se déplacer :

  Se munir de ce qui suit pour chaque trajet :

  • ticket,
  • MobilPass / Köln-Pass / Bonn-Ausweis et
  • carte d’identité / passeport / documents de demande d’asile.

 • Español - Autobuses y trenes en Colonia   Español - Autobuses y trenes en Colonia

 • Le damos una cordial bienvenida a Colonia. Hemos reunido aquí la información más importante sobre el transporte en autobús y tren en Colonia.

  Información automatizada sobre horarios: indique salida y destino, y recibirá la conexión más rápida con autobuses y trenes: Información automatizada sobre horarios

  Precios de los billetes

  Billetes

  EinzelTicket (Billete sencillo adulto):  válido para un solo viaje en el nivel de precio seleccionado. El billete no es válido para un viaje de vuelta o un circuito.

  4erTicket (Pase de 4 viajes): cuatro viajes individuales: para una o más personas en el nivel de precio seleccionado. Un recuadro sellado es válido por persona y viaje. Con MobilPass o la tarjeta Köln-Pass o Bonn-Ausweis, el pase de cuatro viajes está disponible con un descuento.

  24StundenTicket - 1 Person (Billete de 24 horas 1 persona): el billete de día es válido para una persona en el nivel de precio seleccionado. Durante 24 horas desde su validación, se pueden realizar tantos viajes como se quiera. El billete es transferible a otras personas (no es válido para los billetes Online y Handy).

  24StundenTicket - 5 Personen (Billete de 24 horas 5 personas): el billete de día 5 personas es válido para viajes de hasta cinco personas en el nivel de precio seleccionado. Durante 24 horas desde su validación, se pueden realizar tantos viajes como se quiera. El billete es transferible a otras personas (no es válido para los billetes Online y Handy).

  10TageFlexTicket (Billete flexible de 10 días): Se trata de 10 billetes de viaje individuales con una duración de 24 horas válidos para una persona con el mismo segmento de precios. El billete no es transferible y solo está diponible como HandyTicket en las aplicaciones de KVB y VRS, y en las aplicaciones de otras empresas de transporte. Los 10 viajes deben solicitarse o utilizarse en un periodo de 30 días a partir de la fecha de compra. No es posible obtener un reembolso de los viajes no disfrutados.

  WochenTicket (Billete semanal):  válido para una persona durante siete días consecutivos. La validez finaliza a las 03:00 del día siguiente (octavo día). El billete semanal es válido para cualquier cantidad de viajes en el nivel de precio seleccionado. Al comprarlo, asegúrese de si el inicio es flexible (en cualquier día de la semana) o si el inicio está establecido al comienzo de la semana natural (lunes). El billete es transferible a otras personas (no es válido para los billetes Online y Handy).

  MonatsTicket (billete mensual): válido para una persona durante un mes. La validez finaliza a las 03:00 del día siguiente. El billete mensual es válido para cualquier cantidad de viajes en el nivel de precio seleccionado. Al comprarlo, asegúrese de si el inicio es flexible (en cualquier día natural: Flexi-Ticket ) o si el inicio está establecido para el primer día del mes. El billete es transferible a otras personas (no es válido para los billetes Online y Handy).

  MobilpassTickets (Mobilpass)

  Los usuarios del sistema integrado de transporte público de Rhein-Sieg (VRS) pueden obtener un MobilPass en las oficinas de empleo o servicios sociales pertinentes, o bien en las oficinas del gobierno regional de Renania y, de ese modo, comprar con descuento pases de cuatro viajes y billetes mensuales.

  Así es como funciona:

   

  1. Solicitar MobilPass:

  • En un centro de servicios sociales
  • Con certificado de notificación como solicitante de asilo, permiso de residencia o documento de residencia
  • Recibir MobilPass o tarjeta «Köln-Pass»/«Bonn-Ausweis»

   

  2. Comprar billetes 

  • En los centros de atención al cliente de las grandes estaciones de ferrocarril.
  • En las máquinas expendedoras de billetes situadas en las paradas.
  • Billetes: 

   4erTicket MobilPass (Pase de 4 viajes de movilidad):
   • Para viajes individuales
   • Sellar por persona (con MobilPass) y viaje

   MonatsTicket MobilPass (Pase de movilidad en la mona): 
   • Para viajes ilimitados
   • Para un mes natural y una persona
   • Para determinados pueblos o ciudades: seleccionar al comprar
   • Es posible transferir a otras personas con MobilPass
   • Todos los días, a partir de las 19:00, los fines de semana, durante todo el día: gratis un adulto (con MobilPass), tres niños hasta 14 años y una bicicleta

   MonatsTicket MobilPass im Abo (Pase de movilidad en la mona en suscripcion): 
   • Véase Pase de movilidad en la mona
   • Billete mensual reducido con un plazo de más de 12 meses
   • Es válido los días laborables a partir de las 19 horas así como el fin de semana y los días festivos todo el día hasta las 3 horas del día siguiente: El poseedor del billete puede llevar a una persona adulta (más de 14 años) y una bicicleta sin coste adicional. Es válido los días laborables a partir de las 15 horas así como el fin de semana y los días festivos todo el día hasta las 3 horas del día siguiente: El poseedor del billete puede llevar 3 niños (de 6 a 14 años) sin coste adicional.

   

  3. Viajar

  En cada viaje lleve consigo:

  • Billete
  • MobilPass/Tarjeta Köln-Pass o Bonn-Ausweis
  • Documento de identidad/Pasaporte/Documento de asilo